Vital Oxide GLP

İyi Laboratuar Uygulamaları (GLP), klinik dışı sağlık ve çevre güvenliği çalışmalarının planlandığı, yürütüldüğü, izlendiği, kaydedildiği, arşivlendiği ve raporlandığı organizasyon süreci ve koşulları ile ilgili bir kalite sistemidir. Kimyasal maddelerin ve ürünlerin sağlığa ve çevreye etkilerinin belirlenmesine yönelik test verilerinin kalitesinin karşılaştırılabilir nitelikte olmasını ve ülkeler arası Kabul edilebilirliğini sağlayarak gereksiz test tekrarını, deney hayvanı kullanımmını, zaman ve kaynak israfını önlemeyi amaçlar. Klinik dışı sağlık ve çevre güvenliği çalışması, uygun düzenleyici makamlara sunulmak üzere, bir test nesnesinin özelliklerine ve/veya güvenliğine dair veri edinmek için laboratuar koşullarında ya da çevrede incelendiği bir deney ya da testler dizisidir.

Farmasötik ürünlerin, pestisitlerin, gıda ve yem katkı maddelerinin, kozmetik ürünlerin, veterinerlik ilaçlarının ve endüstriyel kimyasalların ruhsatlandırılması amacıyla düzenlemelerde şart koşulan çalışmalardır. VITAL OXIDE ürününün çok sayıda virüse karşı yok edici etkisi Amerika Birleşik Devletlerinde GLP standartlarının uygulandığı laboratuarlarca test edilerek onaylanmıştır. Bu testler onay icin USAEPA’ya (ABD Cevre Koruma Ajansı) teslim edilmistir. Konuya ilişkin test detaylarını Referans ve Raporlar bölümümüzden inceleyebilir, konuyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için TC Sağlık Bakanlığı’nın ilgili sayfasına başvurabilirsiniz.

Rezervasyon

Telefon - IST

+90 (212) 256 8282

Telefon Bursa

+90 (224) 273 3700

E-Posta

esergoktug@goktugtrade.com